Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders 'De Lantaarn'
e-mail
wie zijn wij?
nieuw

Redactie:
Janus Crum

u kunt hier uw keus maken door op één van de knoppen te klikken


summary in English

onderwerpen
vragenrubriek
boekenopruiming

voor leerlingen in het voortgezet onderwijs ook:
huiswerkbegeleiding bij 'De Lantaarn'!

U bevindt zich op:
http://www.lantaarn.demon.nl/medemens
Overzicht

Een school kiezen Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kleurenblindheid Stimulering v. d. denkontwikkeling
DifferentiatieAdaptief onderwijs
Pestproblemen Feuerstein
Lezen leren   
Concentratie en werkhouding Het tutorsysteem
Dyslexie Rekenen leren
Kinderen helpen Slechte sfeer in de groep
Ouders en school Orthotips
Kinderen als tutorDe spelling leren
Opvoedingsondersteuning De wereld in
    Behandeling van leerproblemen
Even stilstaan bij ... Natuur om ons heen
Het geweten  
Hoe oefenen?Tafels leren
MotivatieOrthopedagogische vraagstelling
DyscalculieWipprogramma
Alle pagina's van 'De Lantaarn' afzoeken op trefwoord?
Met onderstaande Amerikaanse zoekmachine Pico kan dat, zelfs met meerdere trefwoorden.

PicoSearch

of gebruik:
Google

Search WWW Zoeken bij: 'De Lantaarn'

vervolg overzicht

Wie zijn wij van 'De Lantaarn'?
Informatie van anderen
Zoeken op trefwoord in
de vragenrubiek

Boekenopruiming

Een tekst van 'De Lantaarn' bewaren
Vermist


terug naar het begin


Hier staat het berichten-venster van 'De Lantaarn', maar uw browser kan dit niet tonen.
Java Applet by Bill Giel
w3.nai.net/~rvdi/bgiel

Zo gaat u naar: Onderwerpen | Links | Vragenrubriek | E-mail | begin van deze pagina

Talloze kinderen kunnen niet meedoen aan de CITO-toets van groep 8.
Ze missen de nodige kennis en vaardigheden.
Ze beginnen zo aan het vervolgonderwijs, maar ze zijn er niet klaar voor.
In veel gevallen heeft dat basisonderwijs te kort geduurd.
Binnenkort publiceert 'De Lantaarn' een voor de hand liggende aanpak, namelijk:
verleng dat basisonderwijs zo nodig met een negende jaar.
We noemen dat 'de opleidingsklas'.
bl. knopje
oudercursus
bl. knopje
Aan de Hogeschool Rotterdam volgden in een onderzoeksblok
170 studenten onze basiscursus dyslexie via Internet!

bl. knopje

Het onderwerp 'De spelling leren' is klaar!
(Behalve nog wat details ...)

bl. knopje
praktijkschetsen
Vanuit zijn ervaring weet Jaap Lanting waarover hij het heeft.
Doe uw voordeel met de praktijkschetsen die we van hem publiceren.
bl. knopje

Onze pagina over 'lezen leren' bevat nu ook een gedeelte over het dyslexie-protocol.
bl. knopje

We hebben weer een groot aantal nieuwe links op onze pagina erbij geplaatst en de bestaande links gecontroleerd.
Er worden nu 389 links vermeld.
Met de Bookmark Wizard kunt u trouwens een mooie pagina met eigen links maken, als u tenminste de links in uw browser netjes in mappen hebt ingedeeld.
bl. knopje
Wist u dat u bij 'De Lantaarn' ook een homepage van Tom kunt vinden?
Het is weer eens een ander startpunt om u in de sociaal-emotionele ontwikkeling te verdiepen.
bl. knopje
En verder: we hebben onze pagina over kleurenblindheid wat verbeterd.
Het is toch wel belangrijk om leerboeken en leermiddelen ook eens te beoordelen vanuit het gezichtspunt van (gedeeltelijke) kleurenblindheid.
En wat te denken van allerlei leefsituaties. Bijv. als je rood niet ziet:


bl. knopje
Uit de cursus 'Een veilige manier van differentiëren in het basisonderwijs' hebben we de uitbreidingsmogelijkheid met het tutorsysteem als apart onderwerp opgenomen.
bl. knopje
We hebben een aantal van onze onderwerpen of een deel ervan omgezet in een cursus,
die u via Internet kunt volgen.
Het betreffende onderwerp blijft qua uitwerking ook beschikbaar, maar de cursus voegt er het één en ander aan toe.
Het belangrijkste is, dat de cursist er makkelijker een eigen invoerings- of veranderingsplan mee kan uitvoeren.
naar onze cursuspagina
bl. knopje
Zoals u weet zijn onze activiteiten gericht op de leeftijdsgroep van ongeveer 4-12 jarigen. Maar 'kleine kinderen worden groot' en incidenteel ontvingen wij ook vragen over leerproblemen bij oudere kinderen.
Wij van 'De Lantaarn' boden daarvoor op kleine schaal al enige tijd huiswerkbegeleiding aan. Dit doen we via een persoonlijke begeleidingspagina op Internet, gecombineerd met e-mail.
Als u er voor uw kind ook gebruik van wilt maken, klik dan op onderstaande afbeelding.

Ook voor volwassenen zijn er begeleidingsmogelijkheden bij problemen met lezen, spelling en rekenen. Maak gebruik van ons e-mail adres, dat u elders op deze pagina vindt, om informatie te vragen.
bl. knopje
We kregen zo maar een award voor onze pagina 'Lezen leren'! Kijk zelf maar wat het waard is.
(10 juli 2000)

Key Resource
Links2Go
Dyslexia

bl. knopje
We hebben zoveel informatie over de zondagsschilder Peer Mijland uit Brummen dat we het niet opgenomen hebben in 'Even stilstaan bij...', maar er een aparte pagina van hebben gemaakt.


Dit vliegtuig is symbolisch voor zijn werk.
Als u erop klikt, gaat u naar de pagina over Peer Mijland.
Houdt u er rekening mee dat het openen ervan nogal wat tijd zal kosten door de afbeeldingen?
bl. knopje
U vindt de onderwerpen met nieuwe links in het overzicht gemarkeerd met
bl. knopje
De hoofdpunten uit het nieuws kunt u in het vervolg ook bij 'De Lantaarn' lezen
in Even stilstaan bij....
(Afkomstig van NU.nl)
bl. knopje
We hebben een verbinding gemaakt met 's werelds grootste Internet-boekhandel, tevens cd's en video's. Door op onderstaand logo te klikken kunt u er via de links van 'De Lantaarn' heengaan.
Amazon.com logo
'De Lantaarn'
in Association with Amazon.com

bl. knopje
U kunt op trefwoord zoeken op alle pagina's van 'De Lantaarn' met Pico, een Amerikaanse zoekmachine.
bl. knopje
Voor de opvattingen van 'De Lantaarn' over dyslexie (bij lezen), dysorthografie (bij spelling) en dyscalculie (bij rekenen) kunt u kijken bij de betreffende onderwerpen.
bl. knopje
'De Lantaarn' gaat over drie aspecten: natuur, cultuur en medemens. Alle pagina's zijn ook bereikbaar via http://welcome.to/lantaarn
bl. knopje
We zijn aangesloten bij de Ouders Webring.
bl. knopje
We hebben onze pagina's in het voorjaar van 1998 voor het eerst op Internet geplaatst.
bl. knopje
Kijk verder bij het Overzicht van wat 'De Lantaarn' te bieden heeft.

Vernieuwde of nieuwe pagina's bij 'De Lantaarn':


terug naar het beginU kunt ons per E-mail bereiken door te klikken op:
e-mail

Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'


Wie zijn wij van 'De Lantaarn'?

Ieder van ons staat voor een persoonlijke levenstaak. Met 'De Lantaarn' gaan we in op drie belangrijke aspecten daarvan:

hoe gaan wij om met natuur, cultuur en medemens

natuurcultuurmedemens
(klik op de gewenste knop)

De 'Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders' is
het onderdeel waarin het omgaan met de medemens centraal staat.

Het is een Internetdienst zonder kantooradres; de redactie van deze en andere pagina's wordt verzorgd door

Janus Crum,
orthopedagoog/schoolbegeleider
e-mail

We willen een adviesdienst zijn zonder winstoogmerk voor zowel school als ouders. Daaraan zitten twee kanten. In de eerste plaats is er een verschil in deskundigheid tussen school en ouders; sommige onderwerpen van 'De Lantaarn' zijn vooral voor de vakmensen in de school geschreven, maar het lijkt ons prima als ouders er kennis van kunnen nemen. De andere kant is, dat je ouders moeilijk 'leken' kunt noemen als het gaat over opvoeden en kinderen iets leren; ze kunnen zeker hun eigen bijdrage leveren in het overleg tussen school en ouders.

Het spreekt vanzelf dat we in de loop van de tijd allerlei kennis van anderen ons eigen hebben gemaakt. We hebben veel van anderen geleerd en in onszelf opgenomen. Al die bronnen zijn niet meer te achterhalen. Bovendien zouden eventuele verwijzingen niet de leesbaarheid van onze pagina's bevorderen. Mocht u van mening zijn dat uw naam als bron vermeld had moeten worden, laat het ons dan weten. Hetzelfde geldt als er sprake mocht zijn van schending van het copyright.

Een praktisch probleem is hoe men gebruik kan maken van wat wij te bieden hebben. Voor de Internet-gebruiker is dit uiteraard geen probleem, maar voor anderen wel. U kunt hierbij behulpzaam zijn door wat u bruikbaar acht, verder te verspreiden voor zover het gaat om intern gebruik t.b.v. leerkrachten, ouders en leerlingen van scholen. We gaan ervan uit dat u daarbij vermeldt:

Bron: 'De Lantaarn', Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders.
http://www.lantaarn.demon.nl/medemens

In alle overige gevallen mag verspreiding in welke vorm dan ook alleen plaatsvinden met toestemming.
Voor commerciële doeleinden geldt het gebruikelijke copyright.
J.Crum)

Zoals te zien is in bovenstaand overzicht zijn er al heel wat onderwerpen uitgewerkt en een aantal is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Verder zullen zich voortdurend nieuwe onderwerpen aandienen. Bij sommige onderwerpen staat expliciet vermeld wie de bijdrage heeft geleverd en eventueel een adres.

Als u ons kwesties wilt voorleggen, die passen binnen het terrein dat wij met onze onderwerpen bestrijken, dan zijn wij bereikbaar via E-mail. Wanneer u een verwijzing naar 'De Lantaarn' op uw pagina's wilt plaatsen (http://lantaarn.demon.nl/medemens) , kunt u eventueel gebruik maken van onderstaand vignet:

Internet-adres van 'De Lantaarn'


terug naar het beginIn ontwikkeling.
Ouders en school, Behandeling van leerproblemen, De wereld in, Het geweten, Kinderen helpen, Opvoedingsondersteuning..


terug naar het beginU kunt ons per E-mail bereiken door te klikken op:
e-mail


Aantal bezoekers.
221.153

(geteld tussen 25-05-1998 en 03-01-2009 en vervolgens verder met:)

info
(zo gaat u naar de 'links' van De Lantaarn:)
Informatie van anderen.


vermist
Bij een zwerftocht over het Internet zijn we onder de indruk geraakt van de pogingen om vermiste personen op te sporen, waaronder ook kinderen. Wij van 'De Lantaarn' ondersteunen die pogingen met een pagina voor de boodschappen. Natuurlijk kan men zich afvragen of op deze wijze een vermist kind uit bijv. California gevonden zal worden. Maar wie niets doet, weet zeker dat hij niets geprobeerd heeft. Klik op bovenstaande afbeelding.


Ouders Webring
Ouders Webring
Een Webring, is een "ring" van homepages met hetzelfde onderwerp.
Via een klik op de muis, "spring" je naar een andere homepage van de Webring.


De Ouders Webring is bedoeld voor Nederlandstalige Homepages, die als onderwerp het ouderschap hebben. Er komen aspecten aan de orde als ouderschap, kinderen, opvoeding en allerlei aanverwante onderwerpen.
'De Lantaarn' is bij deze Webring aangesloten.
terug naar het begin

Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'

Hebt u opmerkingen, aanvullingen, suggesties of vragen: wij zijn te bereiken door te klikken op:
e-mail

Terug naar het overzicht van wat 'De Lantaarn' te bieden heeft.